Plazma kesim, elektrik iletkenliği yüksek bir madde sayesinde sıcak ve hızlandırılmış plazmanın kesim işlemi yapılacak yüzeye uygulanmasıdır. … Elektrik arkı gazın bir kısmını iyonize ederek plazma ile malzeme arasında elektriksel kanal oluşturur.